of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-322
Rekabet Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Fahrettin Önder
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Rekabet piyasasında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümlemeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, işletmeler arası anlaşma, uyumlu eylem ve kararların etkisiyle piyasadaki işleyebilir rekabet düzeninin bozulmamasını sağlayıcı denetim kurallarını incelemektedir. Ayrıca BM ve AB rekabet kurallarının Türk hukuku üzerindeki etkilerini ele almakta; bu konuda yaşanmış örnek olayları ve hükmedilmiş yargı içtihatlarını incelemektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Rekabet ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilir.
DK5
Rekabet hukukunun temel ilkelerini öğrenebilir.
DK3
Rekabet piyasasında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözümleyebilir.
DK4
Rekabet mevzuatından yararlanarak ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlayabilir.
DK
Hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir işletme faaliyeti sağlayabilir.