of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-326
Uluslararası Ticaret Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Selim CİGER
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Sınır aşan nitelikteki ticaret faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin kalbinde yatan sözleşmeleri incelemek ve bu sözleşmeleri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Uluslararası Ticaret Hukuku, INCOTERMS, 1982 Viyana Satım Sözleşmesi, Lahey Kuralları, CMR, COTIF/CIM, Montreal Konvansiyonu
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Uluslararası ticaret hukukunun temel kavramlarını ve uluslararası ticaretin kalbinde yatan sözleşmeleri öğrenir.
DK2
Sınıraşan nitelikte satım sözleşmeleri ve bu sözleşmelere uygulanacak hukuki çerçeveyi öğrenir.
DK3
Uluslararası nitelikli yük taşıma sözleşmelerine uygulanacak hukuki çerçeveyi öğrenir.