of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-334
İnternette Fikri Hakların Korunması
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
M. Fahrettin Önder
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere fikri mülkiyet hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku hakkında genel bilgiler, fikir ve sanat eserleri, eser çeşitleri, eser sahibi ve hakları, komşu haklar, tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve davalar, markalar, marka çeşitleri, tescili, marka üzerindeki haklar ve korunması, patentler, patent çeşitleri, buluş, patentin tescili, korunması, faydalı modeller, tasarımlar, entegre devre topografyaları, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
DK5
Fikri Mülkiyet Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
DK3
Olay çalışması yapabilir
DK4
Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
DK
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir