of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-401
Ceza Muhakemesi Hukuku I
4.0
0.0
0.0
4.0
6.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Faruk Turhan
Dersin Yardımcıları
Araş. Gör. Ozancan Belci
Araş. Gör. Kıvanç Şentürk
Ofis Yeri
SDÜ Hukuk Fakültesi
E-Posta
farukturhan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi: 13.00- 15.00
Perşembe: 13.00 - 15.00
İş Telefonu
02462110032
Dersin Amacı
Ceza Yargılamasının genel prensipleri, kurumları ve işleyişi hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Ceza Muhakemesi Hukuku dersi, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımın ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre gerçekleştirilen bir dizi faaliyeti konu edinir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak ceza muhakemesi hukuku sorunlarını sistematik biçimde analiz ederek çözmeyi öğrenmektedir.
DK2
Öğrenciler dersin sonunda ceza muhakemesi süjelerinin haklarını, görevlerini ve yetkilerini açıklayabilirler.
DK3
Öğrenciler dersin sonunda, bir ceza muhakemesi işleminin hukuka aykırı veya hukuka uygun olduğunu tespit edebilirler.
DK4
Öğrenciler dersin sonunda, bir ceza muhakemesi işlemine karşı başvuru yollarını açıklayabilirler.
DK5
Öğrenciler, ceza muhakemesi hukukunun temel amacı olan maddî gerçeğe ulaşma sürecinde şüpheli ve sanık haklarına ve insan onuruna uygun süreci tespit ederler.