of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-402
Ceza Muhakemesi Hukuku II
4.0
0.0
0.0
4.0
6.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Faruk Turhan
Dersin Yardımcıları
Araş. Gör. Kıvanç Şentürk
Araş. Gör. Ozancan Belci
Ofis Yeri
SDÜ Hukuk Fakültesi
E-Posta
farukturhan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, ceza muhakemesi hukukuna ilişkin temel kavramların belli bir sistem çerçevesinde öğretilerek, öğrencilerin ceza hukuku nosyonuna sahip olmalarıdır.
Dersin İçeriği
Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, delil teorisi ve kanun yolları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ceza muhakemesinin yürüyüşü bağlamında soruşturma evresi, ara muhakeme ve kovuşturma evreleri ve bu evrelere ilişkin temel ilkeler anlatılmaktadır. Bu bölümden sonra ceza muhakemesinde ispat araçları, delillerin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi, delil yasakları anlatılmakta ve son olarak ise kanun yolları (denetim muhakemesi) bağlamında itiraz, istinaf, temyiz, kanun yararına bozma, olağanüstü itiraz, yargılanmanın yenilenmesi ve tekrarlanması kurumlarına yer verilmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak ceza muhakemesi hukuku sorunlarını sistematik biçimde analiz ederek çözmeyi öğrenmektedir.
DK2
Öğrenciler dersin sonunda ceza muhakemesi süjelerinin haklarını, görevlerini ve yetkilerini açıklayabilirler.
DK3
Öğrenciler dersin sonunda, bir ceza muhakemesi işleminin hukuka aykırı veya hukuka uygun olduğunu tespit edebilirler.
DK4
Öğrenciler dersin sonunda, bir ceza muhakemesi işlemine karşı başvuru yollarını açıklayabilirler.
DK5
Öğrenciler, ceza muhakemesi hukukunun temel amacı olan maddî gerçeğe ulaşma sürecinde şüpheli ve sanık haklarına ve insan onuruna uygun süreci tespit ederler.