of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-403
Devletler Özel Hukuku I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Süleyman Dost
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Semiha Önder Balaman
Ofis Yeri
SDÜ Hukuk Fakültesi
E-Posta
suleymandost@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 2110002
Dersin Amacı
Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme şartlarını bilmek
Yabancıların Türkiye'deki hukuki statusü ve haklarını açıklamak
Dersin İçeriği
Vatandaşlık hukuku hakında genel bilgi, vatandaşlık kavramı, Türk vatandaşlık hukukuna hakim temel ilkeler, Türk vatandaşlığının kazanılma şekilleri, Türk vatandaşlığına alınmanın usulü, Türk vatandaşlığının kazanmanın sonuçları; Türk vatandaşlığının kayıp halleri, Türk vatandaşlığını kaybın sonuçları, vatandaşlığın kaybında usul; Yabancı kavramı, yabancıların haklarının tarihi gelişimi, uluslararası sözleşmelerede yabancıların durumu, Türk hukukunda yabancıların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel esaslar, yabancıların kişi hak ve özgürlüklerinden yararlanması, yabancıların sosyal ve konomik hakları ve özgürlükleri, yabancıların siyasi hakları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Yabancılar ve vatandaşlık hukukuna ilişkin temel kavramları tanımlar
DK2
Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme şartları ile yabancıların hukuki durumunu açıklar
DK3
Vatandaşlık ve yabancılar hukuku ile ilgili uyuşmazlıkları çözebilir ve yorumlayabilir
DK4

Yabancıların Türkiye'deki haklarını bilir ve karşılaştırabilir