of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-405
İcra ve İflas Hukuku I
4.0
0.0
0.0
4.0
6.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
abdurrahmankavasoglu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İcra takibinin yürütülmesi ve türleri hakkına bilgi vermek
Dersin İçeriği
İcra ve iflas hukuku hakkında genel bilgi, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri, genel haciz yolu ile ilamsız icra, takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itirazın giderilmesi, haciz, haczedilebilir mallar, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi, ilamlı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İcra organları ile icra ve takibinin çeşitlerini listeleyebilirler.
DK2
İcra takip çeşitleri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilirler.
DK3
İcra takibi yürütebilirler
DK4
İcra takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler.
DK5
İcra takibinin yapılışını formüle edebilirler.