of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-406
İcra ve İflas Hukuku II
4.0
0.0
0.0
4.0
6.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
abdurrahmankavasoglu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Maddi hukukun tanımladığı hakların ihlal edilmeleri, hakların yerine getirilmemesi, hakkın doğumuna, sona ermesine ilişkin uyuşmazlıkarın mahkemeler huzurunda giderilmesinde sonra dahi hak yerine getirilmez ise hukuk devletlerinde ihkakı hak yasak olduğundan devlet kurumlarından yardım istenerek hakkın bizzat devlet otoritesini, gücünü ve imkanlarını kullanılarak yerine getirilmesinin kurumlarının öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Borç ödemeden aciz belgesi, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi, ilamlı icra hakkında genel bilgi, ilamlı icra çeşitleri, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz, iflas hukuku hakkında genel bilgi, iflas organları, iflasa tabi kişiler, iflasın hukuki sonuçları, iflas tasfiyesi, iflasın kapanması ve kaldırılması, konkordato, tasarrufun iptali davası bu dönemde işlenecek konulardır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İcra ve İflas Hukukuna ilişkin ilgili temel kavramlarını bilir.
DK2
İcra ve İflas Hukukunun takip yolları arasındaki farklarını bilir.
DK3
İflas takibi yürütebilirler.
DK4
İflas takibinde karşılaşabilecek sorunları çözebilirler.
DK5
İflas takibinin yapılışını formüle edebilirler.