of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-409
İş Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Faruk Barış Mutlay
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bireysel iş hukukunun temel prensipleri hakkında genel bir bilgi vermektir ve toplu iş hukukunun temel prensipleri hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Bireysel iş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun doğuşu ve gelişimi, iş hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren, işyeri, iş sözleşmesi gibi iş hukukunun temel kavramları, özellikle iş sözleşmesinin kurulması, sona ermesi, işçinin ve işverenin yükümlülükleri, çalışma şartları, çalışma süreleri, tatiller, ihbar ve kıdem tazminatı gibi konular ele alınır.
Toplu iş hukukunun konusu, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk, toplu hak uyuşmazlıkları grev ve lokavttır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
bireysel iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.
DK10
bireysel iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler.
DK3
mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.
DK4
iş hukuku ihtilaflarına analız edebilirler.
DK
işyerinde çıkabilecek iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.
DK
toplu iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.
DK
toplu iş hukukuna dair hukuki ihtilafları ifade edebilirler.
DK
mevcut toplu iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.
DK
toplu iş hukuku ihtilaflarını analiz edebilirler.
DK
işyerinde çıkabilecek toplu iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.