of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-410
Sosyal Güvenlik Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Faruk Barış Mutlay
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Sosyal güvenlik hukuku konusu sosyal güvenlik sisteminin işleyişine esas hukuki mevzuattır. Bu mevzuat primli sistem (sosyal sigortalar hukuku ) ve primsiz sistem (sosyal yardım ve sosyal hizmetler hukuku) adı altında iki bölümde ele alınır. Türk sosyal güvenlik sistemi ve bu sistem içinde sağlanan sosyal güvenlik yardımları, yardım alma şartları hakkında bilgi vermek; sistemin hukuki yönünü aktarmaktır
Dersin İçeriği
Sosyal güvenlik hukuku, yasal kaynakları,sosyal güvenlik hakkı ve Türk Anayasasında sosyal güvenlik, sosyal güvenlik tarihi, hukuk , sosyal sigorta tarihi, sosyal sigorta sisteminin kurumsal yapısının yasal dayanağı
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.
DK2
2. sosyal güvenlik hukukuna dair hukuku ihtilafları ifade edebilirler.
DK3
3. mevcut sosyal güvenlik uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.
DK4
4. işyerinde çıkabilecek sosyal güvenlik hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.