of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-411
Sigorta Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Selim Ciger
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere sigorta hukuku ile ilgili teorik bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Sigorta hukukunun genel ilkeleri, sigorta sözleşmesi, sigorta sözleşmesinin kapsamı, sigortacı ve sigortalının hak ve sorumlulukları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sigorta hukukunun tarihçesini öğrenir.
DK2
Sigorta Sözleşmesi ve sigorta hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenir.
DK3
Sigorta Müesseselerini ve aracıları hakkında bilgi edinir.
DK4
Sigorta Sözleşmesi bağlamında sözleşmenin Tanım, şekil ve unsurlarını öğrenir.
DK5
Sigorta Sözleşmesi bağlamında Sigortacının borç ve yükümlülüklerini öğrenir.
DK6
Sigorta Sözleşmesi bağlamında Sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerini öğrenir.
DK7
Mal, Sorumluluk ve Hayat sigortalarına uygulanan genel hükümleri ve bu sigorta tiplerinde uygulanan genel şartları öğrenir.