of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-428
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Emrah Duman
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Kalem Mevzuatı ile yargı teşkilatının sınıflandırılması, yargı teşkilatının kalem işlemleri ile ilgili kanuni düzenlemeleri, dosya ve defterlere ilişkin normlar, kalemlerde yapılan yazışma biçimleri ve işlemler, kalem personelinin görevleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesinin yanında UYAP kullanımının teorisi detaylı olarak anlatılarak kavratılması, UYAP’ın pratikteki kullanımının Adalet Bakanlığı sistemi üzerinden sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanarak, adliyelerde yapılacak staj vasıtasıyla yapılan uygulamalarla öğretilenlerin özümsenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinin kalem iş ve işlemleri “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği”nde, adli yargı ilk
derece ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı kalemlerin iş ve işlemleri ise “Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik” de düzenlenmiştir. Bununla beraber Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemeleri kanunu başta olmak üzere muhtelif mevzuat da da kalem hizmetlerinin yürütülmesine
ilişkin düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle yargı teşkilatına kısaca değinilerek ders kapsamında adli personel, kalem personeli ayrımı yapılarak, kalem işlemlerine yer veren mevzuatlar göz önüne alınarak kalemde yürütülen hizmetlerin neler olduğu, kalemde yapılan her türlü yazışma ve işlemler ile kalem personelinin (yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşir vd.) görevleri işlenmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı Kalem İşlemleri; Ceza Mahkemeleri Kalem İşlemleri; İnfaz İşlemleri; Adli Sicil İşlemleri; Ayniyat, Adli Emanet ve Arşiv İşlemleri; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Kalem İşlemleri; Türk Medeni Kanunu'nun Velâyet, Vesayetve Miras Hukuku İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük; İcra Hâkimliği Defterleri ve Yargı Harçları, kanun yolları, İdari Yargı ve Anayasa Mahkemeleri kalem hizmetleri anlatılmaktadır. Konular anlatılırken ilgisine göre gerekli teorik açıklamalar ile hukuki kavramlar da açıklanmaktadır. UYAP sisteminin tarihçesi ve genel bilgiler, UYAP siteminde bulunan menülerin içerikleri ve kullanım şekilleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İdari yargı kalem işlemlerini öğrenir.
DK2
Hukuk, Ceza Mahkemelerindeki ve Cumhuriyet Savcılıklarındaki kalem işlemlerini kavrar.
DK3
Kalem personelinin görevlerini kavrar.
DK4
Kalem ve kalem hizmeti kavramlarının anlam ve içeriğini öğrenir.