of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-430
Mülteci Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Meltem İneli Ciğer
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Zehra Korkmaz
Ofis Yeri
Hukuk fakültesi 208
E-Posta
meltemciger@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
1-Uluslararası hukukta sığınmacı, mülteci ve uluslararası koruma kavramlarını ve mültecilerin haklarını benimsetmek 2- Uluslararası hukuk ve Türk hukukunda geri gönderme yasağını kavratmak
Dersin İçeriği
Uluslararası hukuk ve Türk hukukunda mülteci ve sığınmacılar ve hakları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
80
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Mülteci, göçmen ve sığınmacı arasındaki farkı öğrenir.
DK2
2-Mültecilerin uluslararası hukuk ve Türk hukukundan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini bilir.
DK3
3-Geri gönderme yasağı hakkında bilgi sahibi olur ve hangi yabancıların sınır dışı edilemeyeceğini öğrenir.
DK4
4-Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hakkında bilgi sahibi olur ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açılan sınavlarda kullanmak üzere temel bilgiler edinir.