of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-432
Özel Hukukta Arabuluculuk
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Süleyman DOST
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını bilmek
Arabuluculuk hakkında hukuki bilgi sahibi olmak
Arabuluculuğun, iletişim ve müzakere teknikleri yönlerini öğrenmek
Arabuluculuğu asgari düzeyde uygulayabilmek
Dersin İçeriği
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ne olduğu, tarihi gelişimi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının unsurları, türleri (uzlaştırma, arabuluculuk, tarafsız ön değerlendirme, vakaların saptanması yöntemi, arabuluculuk ve tahkim, mini yargılama,
yargıç kiralama, müzakere, kısa jüri duruşması, ombusmanlık) anlatılmakta olup, bu yöntemlerin birbiriyle benzerlik ve farklılıkları (özellikle uzlaşma-tahkim-arabuluculuk) ortaya konmaktadır. Ayrıca ders kapsamında özelde Arabuluculuk konusu ele alınmakta olup, arabuluculuğun tarihi gelişimi, arabuluculuğun özellikleri, yasalaşma süreci ve yasalaşma sürecinde arabuluculuğa yöneltilen eleştiriler, arabuluculuğun olumlu ve olumsuz özellikleri, arabuluculuk süreci, arabuluculuk yöntemleri, arabuluculuk stratejileri, arabuluculuk eğitimi, arabulucuların yetki ve sorumlulukları incelenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Proje Hazırlama
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
 
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
3
Uzmanlık/Alan Dersi
5
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Arabuluculuğun temel ilke ve özelliklerini bilir

DK2
Arabuluculuk sürecini yönetir
DK3
Arabuluculuk sürecinde ve sonunda, gerekli belgeleri düzenler