of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-101
İletişime Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğretim Üyesi Seyhan AKSOY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, iletişim fakültesi öğrencilerinin iletişim kavramının farklı içerimleri hakkında düşünmelerini ve bir disiplin olarak iletişimin temel çalışma alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencileri iletişim disipliniyle tanıştıran temel giriş dersidir. Dersin içeriği iletişim tanımları, iletişim türleri, iletişimin işlevleri, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi ve temel işlevleri, temel iletişim modelleri, anlam, anlamlandırma kodları, göstergebilim, göstergebilimsel çözümleme, yapısalcılık ve iletişime katkıları, yapısal analiz örnekleri, ideoloji kavramının tanımlanması, ideoloji ve medya ilişkisi gibi ders konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. İletişimi tanımlayabilir ve farklı tanımları karşılaştırabilir.
DK9
2. İletişim sürecinin temel öğelerini açıklayabilir.
DK3
3. Kitle iletişimin ne olduğunu ve temel özelliklerini anlatabilir.
DK4
4. Temel iletişim modellerini ve iletişim disiplinine katkılarının neler olduğunu tanımlar
DK
5. Anlamlandırma kodlarını örneklendirerek gündelik yaşamda kullanış biçimlerini örnekleyebilir.
DK
6. Kişilerarası iletişimle kitle iletişimini karşılaştırabilir
DK
7. Göstergebilimsel kavramlar çerçevesinde medya çıktıları üzerinden eleştirel analiz yapabilir.
DK
8. İletişim ve ideoloji ilişkisini yorumlayarak, medya söylemlerinin ideolojik çözümlemesini yapabilir