of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-101
İletişime Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek ve sağlıklı iletişim kurma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersin Hedefleri
iletişim teorilerine ilişkin genel bir perspektifin kazandırılması.iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
İletişim biliminin tarihsel kökenlerini öğrenir.
İletişim biliminin temel kavramlarını tanımlar.
İletişim modelleri ve süreçlerini öğrenir.
Kişiler arası iletişimi, kitle iletişimini, örgüt iletişimini,kültürler arası iletişim, uluslararası iletişimi karşılaştırır.
Dersin İçeriği
iletişim tanımları, iletişim türleri, iletişimin işlevleri, kitle iletişimi. temel iletişim modelleri. anlam, anlamlandırma, göstergebilim. yapısalcılık, ideoloji kavramı, ideoloji ve medya ilişkisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
33
33
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
33
33
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat
Mete Çamdereli,(2015), İletişime Giriş, Dem Yay., İstanbul,
Diğer Kaynaklar
John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat
Mete Çamdereli,(2015), İletişime Giriş, Dem Yay., İstanbul,
Materyal
Dokümanlar
John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat
Mete Çamdereli,(2015), İletişime Giriş, Dem Yay., İstanbul,
Ödevler
-
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Ünsal Oskay (2007). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yay. Erol Mutlu (2008). İletişim Sözlüğü.Ankara: Ayraç. Denis McQuail ve Sven Windhal. Kitle İletişim Modelleri. Çev., Konca Yumlu. İmge yay. Raymond Williams (2005). Anahtar Sözcükler. Çev., Savaş kılıç. İletişim
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
4
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
3
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
4