of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-102
İletişim Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1. Tarih ve iletişim arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 2. İletişim tarihinin sadece araçların kronolojik anlamda tarihi olmadığını ortaya koymak. 3. Tarih ve iletişim kavramlarına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmak. 4. İletişim ve tarih üzerine yapılacak tartışmaların tek bir paradigmanın gerçekliği içerisine sıkıştırılamayacağını göstermek. 5. İletişim araçlarının tarihsel gelişimini incelemek. 6. Başlangıcından günümüze egemen iletişim biçimlerini incelemek. 7. Tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 8. İletişim tarihi çözümlemelerinde incelenen dönemin toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkileri çerçevesinde çözümleme
Dersin Hedefleri
Tarih kavramı ile ilgili eleştirel bir perspektif kazandırmak; bilgi, haberleşme, sözlü ve yazılı kültür, kitle iletişim araçları, medya gibi kavramları, bunlarla ilişkili olay ve olguları toplumsal ve tarihsel bağlamları etrafında değerlendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, iletişim ve iletişim araçlarının tarihsel süreçlerde hangi aşamalardan geçtiği konularında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği
Teknolojinin tarihi
insanlık tarihi
bilginin dönüşümü
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Jean-Noel Jeanneney (1998) Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY.

Gordon Childe [1941] Tarihte neler oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, İstanbul: Alan.
Diğer Kaynaklar
Fernand Braudel (2005) Maddi Uygarlık. Gündelik Hayatın Yapıları, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara: İmge.
Materyal
Dokümanlar
Gordon Childe [1941] Tarihte neler oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, İstanbul: Alan.
Jean-Noel Jeanneney (1998) Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Armand Mattelart (2001) İletişimin Dünyasallaşması, çev. Halime Yücel, İstanbul: İletişim.
Chris Friedman ve Luc Soete (2003) “Giriş”, Yenilik İktisadı, çev. E. Türkcan, Ankara: TÜBİTAK, 1-27
Edward Hallet Carr (2004) Tarih Nedir?, çev. M. G. Gürtürk, İstanbul: İletişim.
Eric J. Hobsbawm (2005) Devrim Çağı, çev. B. S. Şener, Ankara: Dost.
Fernand Braudel (2005) Maddi Uygarlık. Gündelik Hayatın Yapıları, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara: İmge.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
2
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
5