of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-104
Sosyoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Nalan ova
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
nalanova@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Açık
İş Telefonu
211 4043
Dersin Amacı
Bu derste bir sosyal bilim olarak sosyolojinin kısa bir
tarihçesini sunmak, sosyolojinin farklı dallarını, Comte, Durkheim, Weber gibi sosyolojinin kurucularını ve onların temel düşüncelerini sosyoloji öğrencilerine tanıtmak ve sosyal yapı, sosyal grup, statü, rol, sosyal tabakalaşma, aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset gibi sosyolojinin başlıca kavramlarının ve temel toplumsal kurumların bir açıklamasını yapmak
Dersin İçeriği
Toplum, Bilim ve Yöntem
Sosyolojide Temel Yaklaşımlar
Toplumsal Değişme ve Küreselleşme
Siyaset ve Toplum
Tekrar
Tekrar
Kültür ve Toplum
Kadın, Aile ve Toplum
Din ve Toplum
Hukuk, Suç ve Toplum
Tekrar
Tekrar
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sosyal olguları ve toplumla ilgili olan kavramları açıklayabilir.
DK2
Sosyolojik kavramları tanımlar ve açıklar
DK3
Sosyal olguyu tanımlar ve örneklendirir.
DK4
Ampirik gözlemlerini sosyolojik kavramlarla ifade eder.
DK5
Ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özelliklerini açıklayabilecek.
DK6
Küresel düzeyde temel toplumsal kurumları tanımlar ve açıklar
DK7
Türkiye'deki toplumsal kurumların ayırt edici niteliklerini analiz eder.
DK8
Toplumsal kurumların birbirleriyle ilişkisini analiz eder.
DK9
Sosyolojinin tarihsel gelişimini tartışabilecektir.
DK10
Sosyolojide klasik, modern ve post modern dönem kuramlarını açıklar.