of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-105
İktisada Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Zafer HAKLI
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
zaferhakli@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Sosyal bir teori olarak ekonomi biliminin öğrencilere tanıtılması
Ekonomik analizlerde kullanılan temel analitik araçların öğrencilere tanıtılması
Ekonomik analizlerden elde edilen temel sonuçların öğrencilere tanıtıması ve öğrencilerin bu sonuçlara ait örgütsel ve politik etkileri anlamalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sosyal bir teori olarak ekonomi bilimi, ekonomik analizlerde kullanılan araçlar. Ekonomik sonuçlardan elde edilen temel sonuçların değerlendirilmesi ve bu sonuçlara ait örgütsel ve politik etkiler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İktisat biliminin temel alanlarında teorik bilgilere sahip olur ve analiz yapabilir.
DK2
Ekonominin hukuki altyapısını kavrayabilecek temel bilgilere sahip olur.
DK3
İktisat biliminin uygulamalı alanında temel bilgilere sahip olur, gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir ve analiz yapabilir.
DK4
Ekonomik-sosyal ve mali konularda temel bilgileri anlar ve kullanabilir, değerlendirir ve yorum yapabilir.
DK5
Kamu ekonomisinin nasıl işlediğine ilişkin temel bilgilere ve analiz yeteneğine sahip olur.
DK6
Ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilir, ekonomik konularda görüş bildirebilir, çeşitli ekonomik sorunlar karşısında çözüm getirebilir.