of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-105
İktisada Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Osman DABAN
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
Uzaktan Eğitim UAM, Ertokuş Bey Derslikleri K.5
E-Posta
osmandaban@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
+90 (246) 211 34 97
Dersin Amacı
İktisadın temel kavramlarının kavranarak ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik gelişmeleri anlamlandırma ve değerlendirebilme yetisi kazandırma.
Dersin İçeriği
İktisadın kavramsal çerçevesi, İktisadi düşünce, İktisadın kapsamı, Temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, değer, üretim, mal ve hizmetler, gelir, tüketim, tasarruf, yatırım, iş bölümü ve uzmanlaşma, verimlilik), ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi), Talep-Arz ve piyasa dengesi, Arz ve Talep esnekliği, Fiyat ve piyasalar (tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasaları), Tüketici Dengesi, Üretici Dengesi, milli gelir, istihdam, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları üzerinde durulacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Temel ekonomik terimleri öğrenerek, alanında ihtiyaç duyduğunda kolayca içerik üretebilmesi, yorumlayabilmesi
DK2
Radyo, televizyon, sinema alanında faaliyet gösteren firmalarda istihtam edilmesi neticesinde, iktisadi analizler yapabilir duruma gelmesi
DK3
Yaşamı boyunca gelir-gider, fayda-maliyet, analizi yapabilmesi
DK4
Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisi kazanması
DK5
İktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma