of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-106
Psikoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi Oda:9
E-Posta
omerantalyali@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:30-15:30
İş Telefonu
2113458
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
1. Tanışma ve Giriş
2. Bireyi ve Kendini Tanıma
3. Duyu ve Algılama
4. Öğrenme Kuramları
5. Kişilik Kuramları
6. Tutumlar ve Bileşenleri
7. Başarı ve Liderliğe Etki Eden Psikolojik Faktörler
8. Temel Motivasyon Kaynakları
9. Duygular ve Farkındalık
10. Bağlanma Kuramı
11. Psikoloji ve İletişim
12. Hedef Belirleme İlkeleri 1
13. Hedef Belirleme İlkeleri 2
14. Genel Değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
70
Destek Dersi
30
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını açıklar.
DK2
Psikoloji kuramlarının birbirleri ile ilişkisini kurar.
DK3
Psikolojinin alt alanlarını tanımlar.
DK4
Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlar.
DK5
Temel bilişsel süreçleri açıklar.
DK6
Normal ve normaldışı davranışı birbirinden ayırt eder.
DK7
Psikoloji bilgilerini günlük yaşam ve eğitim ortamında temel düzeyde kullanır.
DK8
Davranışı etkileyen sosyal ve kültürel bağlamları öğrenir.
DK9
Kişilik ve gelişim kuramlarını açıklar.
DK10
Ruh sağlığını etkileyen temel faktörleri açıklar.