of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-106
Psikoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Psikolojinin ilgi ve uygulama alanları hakkında bilglenme
2) Psikolojinin ilgi alanları arasındaki bağlantıları kavrama
3) Fizyoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi anlama ve davranışın fizyolojik temelleri hakkında bilgilenme
4) Bilinç kavramı hakkında bilgilenme, bilincin farklı durumlarını tanımlama ve kavrama
5) Zihinsel Yetenekler hakkında bilgilenme, zihinsel yeteneklerin sınıflandırılması hakkında bilgilenme
6) Duyum, algı, güdü ve duygu kavramları hakkında bilgilenme
7) Duyum, algı, güdü ve duygu kavramlarının sınıflandırılması hakkında bilgilenme, duyu, algı, güdü ve duyguların psikoloji bilimindeki yerini kavrama
8) Duyguların davranışlar üzerindeki etkilerini kavrama
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
  
Ödevler
0
0
0
Devam
  
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
  
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.