of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-107
Hukukun Temel Kavramları
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Salih Korkmaz
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Hukukun bilgi kaynakları, toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması, hukuki olaylar, fiiller ve işlemler, hak kavramı, müeyyide kavramı, kişilik, sorumluluk kavramı, borç kavramı, mülkiyet kavramı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Hukuk kavramı ile ilgili tanımları bilir.
DK2
Hukukun evrensel niteliğini tanır.
DK3
Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
DK4
Hukuk metinlerine ulaşabilir ve kullanabilir.
DK5
Hukuk dallarını ayırt edebilir.
DK6
Hukuki konularda çözüm üretir ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrar.