of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILT-108
Temel Fotoğrafcılık
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fotoğrafçılığı ve fotoraf çekim tekniklerini öğretmek
Dersin Hedefleri
1- Temel fotoğrafçılık bilgisi vermek 2- Haber fotoğrafçılığını öğretmek 3- Fotoğrafçılıkla ilgili vizyon kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel fotoğrafçılığı öğrenir 2- Temel fotoğrafçılık kavramlarını öğrenir 3- Fotoğraf makinasını kullanmayı öğrenir 4- Haber fotoğrafçılığını öğrenir 5- Haber fotoğrafçılığı konusunda deneyim kazanır 6- Fotoğraf makinası arızalarını öğrenir 7- Fotoğraf çekim tekniklerini öğrenir 8- Fotoğraf makinası ile bilgisayar bağlantısını öğrenir 9- Fotoğrafçılık tarihini öğrenir 10- Fotoğraf arşivlemesini öğrenir
Dersin İçeriği
Temel fotoğrafçılık, haber fotoğrafçılığı, fotoğrafçılıkla ilgili kavramlar, fotoğrafçılığın tarihi, fotoğrafçılık teknikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
1- Kılıç, L., 'Fotoğtafa Başlarken' ISBN 975-298-006-6, Dost, 2005, Ankara, Türkiye. 2- Kelby, S., 'Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı' ISBN 978-975-988-7, Alfa, 2007, İstanbul, Türkiye. 3- Anadolu Ajansı, 'Muhabirin El Kitabı', 2007, Ankara, Türkiye
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.