of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-104
İşletme Bilimine Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Zafer Haklı
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
zaferfhakli@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
246-211 83 52
Dersin Amacı
İşletmecilikle ilgili temel kavram ve bilgiler, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kuruluş süreç ve sorunlarının tanınması, işletme fonksiyonlarını öğrenerek güncel iş yaşamı ile öğrenilen kavramlar arasındaki ilişkiyi görmektir.
Dersin İçeriği
İşletmelerin ekonomik ve sosyal yaşam içindeki yerini tanımlamak, önemini belirtmek. İşletmeleri girdiler, çıktılar, süreçler, çevre, sistemler ve alt sistemler boyutları ile birlikte açıklamak, bu boyutları birbirleri ve işletme ile ilişkilendirmek.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
50
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Temel işletme ve yönetim kavramlarını bilir.
DK2
İşletme türlerini tanır.
DK3
İşletme yönetimi süreçlerini bilir.
DK4
Kurumların işleyiş süreçlerini bilir.
DK5
İşletme gelir-gider durumunu hesapar.
DK6
Ekonomi terimlerini bilir.
DK7
Yönetim becerilerini kavrar.
DK8
İşletmenin iç ve dış çevresini tanır
DK9
Edindiği teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürür
DK10
Kurumlarda, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını uygulayabilme becerisine sahip olur