of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-116
Pazarlamaya Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Ahmet Sait Özkul
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
saitozkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:30-15:00
İş Telefonu
0 246 2118346
Dersin Amacı
Pazarlamaya Giriş dersinde öğrencilerin pazarlama ve pazarlama ile ilgili kavramlar konusunda donanımlı hale gelmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Pazarlamaya Giriş, Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı, Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazarlama Karması (Pazar Sunumu) Yönetimi ve Değer Kavramı, Pazarlama Çevreleri: Makro ve Mikro Çevre, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları, Pazarlar ve Davranışlar, Pazarlama Yönetim Süreci, Ürün Kavramı ve Ürün Yönetimi, Fiyat Kavramı ve Fiyat Yönetimi, Dağıtım Kanalları ve Lojistik, Pazarlama İletişimi Yönetimi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Pazarlamanın işletme fonksiyonları içerisindeki önemini kavrar.
DK2
Pazarlama karması elemanlarını bilir.
DK3
Pazarlama çevresi hakkında bilgi sahibi olur.
DK4
Farklı pazar yapılarını tanır.
DK5
Tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar için uygun pazarlama stratejileri belirler.
DK6
Pazarlama stratejileri geliştirir ve iş hayatında uygulamaya koyar.
DK7
Pazarlama biliminin etik değerlerini bilir.