of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-202
Reklam Kampanyaları
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Sedat Dönmez
Dersin Yardımcıları
Reklam Yönetimi, Tosun vd. (2018), Beta Yayınları.
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
mevlutdonmez@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10:00 - 17:00
İş Telefonu
02462110381
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin reklam kampanyaları uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin verilen brifler doğrultusunda ekip çalışması yapmaları sağlanır.
Dersin İçeriği
Reklam kampanya sürecine genel bakış, durum analizi, reklam kampanya sürecinde pazar bölümlendirme, reklam kampanya sürecinde rakip analizi, reklam kampanya amaçlarının belirlenmesi, reklam kampanyasında etkiler hiyerarşisi, reklam kampanyasında AIDA modeli, reklam kampanyasında DAGMAR modeli, reklam kampanya sürecinde hedef kitle, reklam kampanyasında yaratıcı süreç, reklam kampanyası planlamasında kullanılan yaratıcı stratejiler, reklam kampanya planlamasında kullanılan reklam çekicilikleri, reklam kampanya sürecinde medya stratejisi, reklam kampanya bütçesinin belirlenmesi ve reklam etkililiğinin değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
30
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Reklam kampanyası hazırlama becerisi gelişir.
DK2
Reklam yapımında stratejik bakış açısının önemini bilir.
DK3
Gerçek deneyimler üzerinden reklamcılık sektörünü tecrübe eder.
DK4
Teorik bilgiyi, reklam sahasında kullanır.
DK5
Duayen isimlerin tecrübelerini dinleme fırsatına sahiptir.