of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-204
Tüketici Davranışları
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üye. Şefika Özdemir
Dersin Yardımcıları
----
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi Oda no:11
E-Posta
sefikaozdemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13:30-16:30
İş Telefonu
2118350
Dersin Amacı
Bu ders ile bireyin tüketim davranışına etki eden içsel ve dışsal faktörlerin anlaşılmasını sağlayarak tüketici davranışının tüm dinamiklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında sürekli değişen tüketim olgusu ve güncel tüketici trendleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Öğrencilerin tüketici davranışı ve tüketim alışkanlıklarına dair edindikleri teorik bilgileri pazarlama iletişimi ve reklam kampanyalarında etkin olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanır.
Dersin İçeriği
Tüketici Davranışının Kavramsal Çerçevesi
Tüketici davranışında algılama
Tutum ve duygular
Öğrenme ve bellek
Satın alma karar süreci
Satın alma sonrası
Kültür ve tüketici davranışı
Pazar bölümlemesi
Hedef Pazar seçimi
Güdülenme
Danışma grupları
Genel değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Tüketici ve tüketim konularıyla ilgili teorik bilgiye sahip olur.
DK2
Karar verme sürecinin bileşenlerinin ve tutumların davranışsal çıktılarını inceler.
DK3
Karar verme ve tüketim davranışıyla ilgili dinamikleri bilir.
DK4
Pazarlama iletişiminin tüketim davranışı üzerindeki işlevlerini kavrar.
DK5
Tüketici davranışıyla ilgili dinamikleri pazarlama iletişimi stratejileriyle ilişkilendirir.