of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-207
Pazarlama İletişimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üye. Ahmet Günay
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Oda No: 118
E-Posta
ahmetgunay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 12.00-13.00
İş Telefonu
02462113871
Dersin Amacı
Bu derste, pazarlama iletişim araçlarının ayrı ayrı değil, birbirlerinin etkisini destekleyecek ve güçlendirecek şekilde koordineli ve uyumlu mesajlar verilmesi için uygulanması gereken stratejiler açıklanmaktadır.İşletme çalışanları ile müşteri arasında olumlu bir iletişim ortamının kurulması ve bu iletişimin yönetilmesi sürecini analiz edilebilmesi için pazarlama iletişim araçlarının bir bütün olarak uygulayabilme ve stratejiler geliştirebilme amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Pazarlama iletişimi kavramı,bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ve kavramın doğuşunu hazırlayan nedenler,pazarlama iletişimi karması, reklam,reklam,halkla ilişkiler,Pazarlama karması ve iletişim,kurum kimliği,kurum imajı,ambalajlama,advergame, sponsorluk, doğrudan pazarlama,, planlama, örgütleme ve denetim.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Pazarlama iletişiminin etkilerine yönelik analitik düşünür.
DK2
Pazarlama iletişimi sürecini değerlendirir.
DK3
Etkili bir pazarlama iletişim planını anlar, organize eder ve uygular.
DK4
Pazarlama iletişiminde etkili paydaşları yakından tanır.
DK5
Pazarlama iletişim bileşenlerini anlar.