of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-208
Algı Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNAY
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
S.D.Ü. İletişim Fakültesi
E-Posta
ahmetgunay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 12.00-13.00
İş Telefonu
02462113871
Dersin Amacı
Algı yönetimi, günümüzde kendisini birçok alanda gösteren, özellikle kurumlar açısından hem kurum içi hem de kurum dışı etkileşimlerinde önem taşıyan konulardan biridir. Kuruma ilişkin algının doğru bir biçimde yönetilebilmesi için algı kavramı, onunla ilişkili olan alt dallar ve kuruma özel olan çeşitli konular üzerinde durulmalıdır. Ders kapsamında söz konusu konular örneklerle ele alınmakta, öğrencilerin zihninde algı yönetiminin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin genel bir şema oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Dersin İçeriği
Algı kavramı
Algı yönetimi kavramı
Algı yönetiminin kullanıldığı farklı alanlar
Kurumsal iletişim
Kurumsal iletişim ve algı yönetimi
İmaj Kavramı
İmaj yönetimi ve algı yönetimi
Lobicilik ve algı yönetimi
Döngü yönetimi ve algı yönetimi
Tutum
Tutumu Etkileyen Unsurlar
Algı, tutum ve iletişim
Algı yönetiminde örnek olaylar
Algı yönetiminde örnek olaylar
Algı yönetiminde örnek olaylar
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
10
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Algı yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Kurumsal iletişimin alanlarından olan algı yönetimine ilişkin proje geliştirir.
DK3
Algı yönetimi ve kurumsal iletişim alanlarında güncel verilere nasıl ulaşacağını bilir.
DK4
Ulusal ve uluslar arası uygulamaları inceler.
DK5
Algı yönetimini halkla ilişkiler alanında etkin olarak kulanır.