of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-209
Sosyal Psikoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi Oda:9
E-Posta
omerantalyali@sdu.edutr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:30-15:30
İş Telefonu
2113458
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyal psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, sosyal süreçlerin insanların duygu, düşünce ve davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
1. Tanışma ve Giriş
2. Sosyal Etki ve Uyma
3. Azınlık Etkisi ve Otoriteye İtaat
4. Sosyal Biliş
5. Sosyal Algı
6. Bilişsel Çelişki (Genel Bakış)
7. Bilişsel Çelişki (Kavrama ve Yönetme)
8. İktidar (Etki Etmek)
9. Tutum Değişimi (Genel Bakış)
10. Tutum Değişimi (Kavrama ve Yönetme)
11. Önyargılar ve Nedenleri
12. Grup Süreçleri
13. Kişiler Arası Çekim
14. Genel Değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
70
Destek Dersi
30
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sosyal psikolojinin temel kavram ve kuramlarını açıklar.
DK2
Sosyal psikoloji kuramlarının birbirleri ile ilişkisini açıklar.
DK3
Sosyal psikolojinin alt alanlarını tanımlar.
DK4
Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlar.
DK5
Sosyal süreçler ile bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerin etkileşimini açıklar.
DK6
Sosyal süreçlerdeki etki dinamiklerini açıklar.
DK7
Sosyal psikoloji bilgilerini günlük yaşam ve eğitim ortamında temel düzeyde kullanır.
DK8
Sosyal bağlam üzerinde kendi üzerinde düşünme becerisi kazanır.
DK9
Sosyal bağlam üzerinde çevre üzerinde düşünme becerisi kazanır.
DK10
Kendisinin ve çevresinin tutumlarını değiştirme becerisi kazanır.