of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-226
Lobicilik
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hüseyin Şatırer
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, bir halkla ilişkiler uygulaması olan lobiciliğin ne olduğunun teorik olarak anlatılması ve devletteki karar verme mekanizmalarının, halkla ilişkilere ait bilgilendirme çalışmalarıyla istenilen doğrultuda nasıl etkilenebileceğini öğretmektir. Bu amaçla lobiciliğin, kuram ve araştırmalarına ilişkin teorik tartışmaların yapıldığı derste Yasama, yargı, yürütme ve basın-yayın organlarından oluşan hedef kitleleri bilgilendirme, etkileme ve istenilen yöne yönlendirebilme tekniklerinin örnek çalışmalarla öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tanışma ve lobicilik üzerine konuşma
Bir halkla ilişkiler uygulaması olan lobicilik kavramı ve tanımı
Lobiciliğin tarihi gelişimi ve yasal düzenlemeler
Lobiciliğe yakın kavramlar, farklılıkları ve siyasal sistemler
Lobicilikte hedef kitle tespiti ve Türkiye'de lobiciliğin hedef kitleleri
Hedef kitlelere yönelik lobicilik stratejileri
Vize
Lobicilik çeşitleri
Lobicilik yöntemleri
Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
Final
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Halkla ilişkiler uygulaması olan lobicilik hakkında temel teorik yaklaşımları bilir.
DK2
Lobiciliğin araştırma, planlama, uygulama ve analiz süreçlerini bilir.
DK3
Lobiciliğin hedef kitleleriyle iletişim kurmanın süreç ve tekniklerini bilir.
DK4
Lobicilik kampanyalarını planlar ve yürütür.
DK5
Lobicilikle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyalleri tasarlar.
DK6
Kuruluşların etkinlik, lobicilik ve imaj çalışmalarını yürütür.