of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-228
Propaganda
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. DİDEM NARMANLI
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilere propaganda kampanyaları yürütmelerinde ve propaganda analizi yapmalarında ışık tutacak bilgileri aktarmaktır. Bu çerçevede öğrencilerin, propaganda çeşitlerini, niteliklerini, tarihçesini, başarı sağlamış örnek lider propagandalarını, propaganda ve karşı propaganda kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin amacı, yöntemi, kaynaklar
Propaganda tanımları, uygulama alanları ve diğer alanlarla ilişkisi
Propagandanın içsel ve dışsal nitelikleri
Beyaz, Siyah ve Gri Propaganda
Karışıklık, bütünleşme, siyasal ve sosyolojik propaganda
Dikey, yatay, duygusal ve rasyonel propaganda
İlk çağlardan 20 yüzyıla propagandanın gelişimi
İlk çağlardan 20 yüzyıla propagandanın gelişimi
20. yüzyılın başlarından günümüze propagandanın gelişimi
Vize
Lenin Propagandası
Hitler Propagandası
Mao Propagandası
Propaganda Kuralları
Karşı Propaganda Kuralları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Propaganda kavramını açıklar.
DK2
Propagandanın niteliklerini bilir.
DK3
Propaganda çeşitlerini ayrıntılarıyla açıklar.
DK4
Propagandanın tarihsel gelişim sürecini bilir.
DK5
Propaganda ve karşı propaganda kurallarını açıklar.
DK6
Propaganda analizinin temel ilkelerini bilir.