of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-229
Yönetim Bilimine Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
saitozkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:30-15:00
İş Telefonu
0 246 211 8346
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin yönetim ve organizasyon tekniklerini kavrayarak yoğunlaşan rekabet, belirsiz çevre koşulları, ekonomik, politik ve sosyal değişimlerde bu tekniklerin nasıl uygulanacağını anlamalarını sağlamaktadır.
Dersin İçeriği
Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Düşüncesinin Gelişimi, Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı, Yönetimde Sistem Yaklaşımı, Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı, Yönetimde Planlama, Yönetimde Karar Alma,Modern Örgüt Yapıları, Yönetim ve İletişim, Yönetim ve Liderlik, Yönetim ve Motivasyon, Motivasyon Teorileri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Karar alma becerisi kazanır.
DK2
İş gördürmede rol oynayacak faktörleri bilir ve uygular.
DK3
Yönetici özelliklerini bilir ve bu özellikleri içselleştirmesi gerektiğine inanır.
DK4
Organizasyon teorilerini bilir ve bir örgüte yönelik bu bağlamda değerlendirme yapabilir.
DK5
Yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibidir.
DK6
Yönetim ile ilgili kavramları bilir ve kullanır.