of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-230
Organization
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Ahmet Sait Özkul
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
saitozkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:30-15:00
İş Telefonu
0 246 211 8346
Dersin Amacı
Organizasyon dersinin amacı işletmelerde organizasyon faaliyetleri konusunda gerekli temel bilgilerin verilmesidir. Ders kapsamında bir organizasyonun nasıl kurulduğu, nasıl yönetildiği, organizasyon yapıları, faaliyet alanları, stratejileri ile ilgili bilgiler verilerek öğrencilere iş hayatının temel kurallarını öğretmek amaçlanır.
Dersin İçeriği
Organizasyona Giriş, Organizasyonla İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Fonksiyonları ve Organizasyon, Örgütlerde İletişim, Örgütlerde Bölümlere Ayırma, Örgütlerde Yetki-Güç ve Yetki Devri, Yöneticilerin Örgütsel Becerileri, Örgüt Düşüncesinin Gelişimi ve Güncel Yaklaşımlar, Örgütsel Çevre, Örgüt Kültürü, Örgütlerde Karar Alma, Örgütsel Yapılanma, Örgütlerde Liderlik ve Motivasyon, Örgütsel Denetim
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
40
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İşletmelerin hangi amaçla, nasıl kurulduğu ve nasıl yönetildiği hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Yönetim ve organizasyon kavramlarını açıklar.
DK3
İş yaşamının temel kurallarını öğrenir.
DK4
Bir kurumun hiyerarşik yapısını oluşturan bileşenleri yakından bilir.
DK5
Kurumsal iletişim bilgisine ve becerisine hakim olur.