of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-301
Halkla İlişkiler Kampanya Uygulamaları I
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
umitarklan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma 11.00-12.00
İş Telefonu
2462118351
Dersin Amacı
Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi, öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulama derslerine teorik zemin oluşturma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda ders kapsamı içerisinde; sorun analizi, formel ve informel araştırmalar, stratejik planlama, hedef kitle analizi, medya planlaması, bütçe ve zaman planlaması, mesaj ve ikna stratejileri, değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmektedir.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında öğrencilerin halkla ilişkilerin uygulama alanları olan kurumsal reklamcılık,sorun yönetimi, kriz yönetimi, itibar yönetimi, lobicilik, uluslararası halkla ilişkiler, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, sponsorluk, kurumsal kimlik, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki örnek olayları çözümleyerek teorik bilgiyi pratik ile bağdaştırmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede teori ve pratik ikilemine yapıcı eleştiriler geliştirebilme yetisi
kazanılması hedeflenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sektör hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Halkla ilişkiler uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Örnek olayları analiz edebilir.
DK4
Bir etkinlik ya da kampanyanın seslendiği hedef kitleyi analiz edebilir
DK5
Kuruluşların halkla ilişkilere nasıl baktığını gözlemleyebilir.
DK6
Ekip çalışması yapabilir.