of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-302
Halkla İlişkiler Kampanya Uygulamaları II
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
umitarklan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 14:00-16:00
İş Telefonu
0 246 211 8351
Dersin Amacı
Öğrencilerin pratikte yer alan halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarına hazırlanmaları ve bir kampanya projesi çerçevesinde tecrübe edinmeleri temel amaçtır.
Dersin İçeriği
Belirlenen bir konu kapsamında veya hazırlanan bir brief kapsamında halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyası projesi hazırlamak bu dersin tanımını oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bir halkla ilişkiler kampanyasını hazırlama, detaylandırma, profillendirme ve yürütme gibi konularda bilgi sahibi olur.
DK2
Kurum analizi; SWOT, PEST, rekâbet, risk analizleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Kampanya üretim süreçlerinde sorumluluk bilinci kazanır.
DK4
Kampanya hazırlanmasında pratiğe yönelik tasarım kabiliyeti edinir.
DK5
Grup çalışmalarından ötürü ekip çalışması bilinci kazanır.
DK6
Mesaj stratejisi, iletişim stratejisi ve kreatif strateji ortaya koyabilir.