of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-303
İletişim Kuramları
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak.
İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek.
İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek
Dersin İçeriği
kitle iletişim araçlarının ortaya çıkısı ve toplumsal yapı, anaakım iletişim kuramcıları ve temel yaklaşımları, etki araştırmaları, kitle iletişimine yönelik eleştirel yaklaşımlar, eleştirel iletişim kuramcıları ve temel yaklaşımları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İletişim, medya, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları, iletişim çalışmaları ve medya çalışmaları kavramlarını tanımlar.
DK2
Kitle iletişiminin temel özellikleri ve faktörleri bilgisini edinir.
DK3
Kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolünü açıklayabilme becerisi kazanır.
DK4
İçinde yaşanılan toplumun medya pratiklerini anlamlandırabilme becerisi kazanır
DK5
Medya eleştirisini toplumsal eleştiri çerçevesinde değerlendirir.
DK6
Kitle iletişim teorilerinin gücü ve sınırlılıklarını kavrar ve bu teorileri araştırma ve uygulamada kullanabilir.