of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-304
Siyasal İletişim
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Erdal EKE
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
erdaleke@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 14.00-16.00
İş Telefonu
02462110568
Dersin Amacı
Siyasal iletişim kavramı, kapsamı, tarihçesi ve uygulamalarının iletişim bağlamında incelenmesi
Dersin İçeriği
Siyasal iletişimde profesyonelleşme süreci ve nedenleri, siyasal kampanya iletişimi, politik konuşma, kamuoyu, propaganda ve siyasal iletişim uygulamaları konularını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları açıklar.
DK2
Siyasal iletişim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt edebilir.
DK4
Seçim kampanyalarının profesyonelleşmesinin getirdiği sonuçları değerlendirebilir.
DK5
Dünyadaki siyaset, medya ve demokrasi arasında ilişki kurabilir.
DK6
Siyasal iletişimin ve kampanya süreçlerinin etik boyutları hakkında eleştirel bir perspektife sahip olur.