of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-305
Yeni Medya
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini anlatmak
Dersin Hedefleri
Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini kavrar
Dersin İçeriği
Yeni İletişim teknolojileri, internet ve yeni medya konularını içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yeni Medya ve Gazetecilik, İnternet Gazeteciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Yöndeşme Pavlik, J. (2013) Yeni Medya ve Gazetecilik, AnkaraYeni Medya Araştırmaları, ed. İ. Sayımer, Konya. 51-99. Güzel, M. (2007) “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 177-205., Mustafa Bostancı, (2015), Sosyal medya ve Siyaset, Palet Yayınları, Konya,
Suat Gezgin, (2018),Dijital Çağda İletişim, Eğitim Yay., Konya.
Ayşenur Akyazı,(2019), İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik, Kriter Yay., İstenbul,
Manuel Castells, (2012, Yeni medya Üzerine, Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Akdeniz üniversitesi yay.,Antalya
Diğer Kaynaklar
Yeni Medya ve Gazetecilik, İnternet Gazeteciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Yöndeşme Pavlik, J. (2013) Yeni Medya ve Gazetecilik, AnkaraYeni Medya Araştırmaları, ed. İ. Sayımer, Konya. 51-99. Güzel, M. (2007) “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 177-205., Mustafa Bostancı, (2015), Sosyal medya ve Siyaset, Palet Yayınları, Konya,
Suat Gezgin, (2018),Dijital Çağda İletişim, Eğitim Yay., Konya.
Ayşenur Akyazı,(2019), İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik, Kriter Yay., İstenbul,
Manuel Castells, (2012, Yeni medya Üzerine, Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Akdeniz üniversitesi yay.,Antalya
Materyal
Dokümanlar
Yeni Medya ve Gazetecilik, İnternet Gazeteciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Yöndeşme Pavlik, J. (2013) Yeni Medya ve Gazetecilik, AnkaraYeni Medya Araştırmaları, ed. İ. Sayımer, Konya. 51-99. Güzel, M. (2007) “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 177-205., Mustafa Bostancı, (2015), Sosyal medya ve Siyaset, Palet Yayınları, Konya,
Suat Gezgin, (2018),Dijital Çağda İletişim, Eğitim Yay., Konya.
Ayşenur Akyazı,(2019), İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik, Kriter Yay., İstenbul,
Manuel Castells, (2012, Yeni medya Üzerine, Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Akdeniz üniversitesi yay.,Antalya
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
3
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
1
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
0