of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-306
Kriz Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
umitarklan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 14:00-16:00
İş Telefonu
0 246 211 8351
Dersin Amacı
Dersin amacı kriz ve kriz yönetimi kavramının işleyeşini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Olağanüstü donemler ve çevresel etkenlerin değişimi; örgüt içi etkenlerdeki değişimin yönetime etkisi; kriz yönetimi kavram ve açılımları; kriz surecinde örgüt yönetiminin ve yapısının bozulan doğası ile halkla ilişkiler yönetimine yansıyış biçimleri; olağan ve kriz donemi surecinde halkla ilişkiler ve tanıtım etkinliklerinin reorganizasyon çabalarıyla yeniden düzenlemesi; normal doneme geri donuş ve uyum çalışmaları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kriz yönetimi strateji ve modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Krizi oluşturan kurum içi ve kurum dışı etkenleri bilir.
DK3
Kurum için oluşabilecek tehditleri analiz edebilir.
DK4
Gerçek hayatta kriz yönetimi tekniklerini uygulayabilir.
DK5
Kriz yönetimi ve halkla ilişkiler ilişkisini anlar.
DK6
Kriz Yönetim planı hazırlayabilir.