of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-321
Kültürlerarası İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğrenci. Üyesi Ahmet Günay
Dersin Yardımcıları
-------
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi oda no:118
E-Posta
ahmetgunay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 12.00-13.00
İş Telefonu
02462113871
Dersin Amacı
İletişime kültürün etkisini kavramak ve insanları kültür bağlamında çözümleyebilmek.
Dersin İçeriği
Kültürün unsurları, alt kültürler, kimlik kavramı, kültürlerarası iletişim ve dil, sözel olmayan mesajlar, kitle iletişim araçları, sinema, televizyon, yazılı basın, reklam.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kültür olgusunu, iletişim ve küreselleşme süreci açısından kavrar.
DK2
Kültürlerarası İletişim çalışma alanının temel kavramları ve kuramsal çerçevesine hâkim olur, temel kaynaklarla ve örnek vaka incelemeleriyle tanışır.
DK3
Alan açısından kültürlerarası iletişimin önemini ve kullanımlarını açıklayabilir.
DK4
Toplumsal iletişim sürecinde kültür ve iletişim kavramları arasında ilişki kurabilir.
DK5
Popüler kültür içindeki kültürlerarası iletişim durumlarının analizi konusunda bir yaklaşım geliştirebilir.
DK6
Farklı kültürleri iletişim davranışları bakımından karşılaştırabilir.