of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-322
İletişim ve İkna
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
saitozkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:30-15:00
İş Telefonu
0 246 211 8346
Dersin Amacı
İletişim ve ikna dersinin amacı; öğrencilerin ikna kavramı ve kuramları, örgütlerde iletişim-ikna araçları ve süreçleri hakkında bilgilendirmek ve bu bilgilerin bireysel, örgütsel ve toplumsal bakımdan önemini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İletişim ve İknaya Giriş, İkna Kavramı ve İkna Süreci, Tutum Değişimi ve İkna, İknada Kaynağın Önemi, İknada Hedef Kitle ve Mesaj, Retorik ve Kitle Psikolojisi, İkna ve Motivasyon, Temel Motivasyon Kuramları, İkna Kuramları, İhtiyaç Kuramları ve İkna, Zihinsel Kuramlar ve İkna, Temel İkna Stratejileri, Sözsüz İletişim ve İkna, İletişim Kampanyaları ve İkna
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İkna ile ilgili kavramları bilir ve açıklar.
DK2
İkna edici iletişim sürecini; kaynak, mesaj ve alıcı açısından betimleyebilir.
DK3
İkna kavramını ve iknanın psikolojik, toplumsal boyutlarını değerlendirebilir.
DK4
Örnek olaylar üzerinden iletişim ve ikna arasındaki bağlantıyı açıklayabilir.
DK5
Sözsüz iletişimi ve iletişim kampanyalarını ikna perspektifinden açıklayabilir.
DK6
Gündelik hayattaki ilişkilerine ikna edici iletişim kavramlarını uygulayabilir.