of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-323
Göstergebilimsel Çözümleme
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
didemcabuk@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 2110371
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere hem bir kuramsal yaklaşım hem de bir çözümleme tekniği olarak göstergebilimi farklı yaklaşımlar ekseninde öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste genel göstergebilim kavramı, kavramın kuramsal gelişimi ve farklı çözümleme teknikleri ele alındıktan sonra fotoğraf, afiş, reklam gibi görsel metinlerin göstergebilimsel çözümlemeleri örnekler üzerinden incelenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
70
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Göstergebilimin temel kavramlarını öğrenir.
DK2
Göstergebilim alanındaki kuramcıların yaklaşımlarını ve bu yaklaşımların aralarındaki farkları bilir.
DK3
Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi açıklar.
DK4
Görsel metinleri farklı göstergebilimsel yaklaşımlarla çözümler.
DK5
Göstege ve imgelerin düzanlam / yananlam kavramları arsında ilişki kurabilir.
DK6
Göstergebilimin hayatın diğer alanlarına olan etkilerini kavrayabilir.