of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-330
Söylem Çözümleme
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi NALAN OVA
Dersin Yardımcıları
---
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin medya metinlerinde söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste bağdaşıklık, bağlaşıklık, vb. söylem çözümlemesi araçları kullanılarak, metinler incelenir. Böylece öğrenciler, metinleri anlamlandırmak için gerekli olan çözümleme becerilerini geliştirirler ve dilbilimsel araçların medya okuryazarlığı için nasıl kullanılabileceği konusunda bir bakış açısı edinirler. Dönem boyunca, bu beceriler okumaya yönelik metin incelemelerinde kullanılırlar.
İşe Yerleştirme Yok
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Söylem ve söylem çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur
DK2
Söylem analizi ile ilgili temel kavramları bilir
DK3
Haberlerde söylemin nasıl kurulduğunu analiz edebilir.
DK4
Söylem ve ideoloji arasında ilişki kurabilir .
DK5
Söylem analizi tekniğini haber analizlerinde uygular.
DK6
Söylem ve içerik analizi arasındaki farklılıkları kavrar