of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-332
Kültürel Antropoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Çelik
Dersin Yardımcıları
Dersin yardımcıları yoktur.
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
bursa-84@hotmail.com
Ofis Görüşme Saatleri
14.30-15.30
İş Telefonu
2110373
Dersin Amacı
Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramları, yöntemini ve bakış açısını
değerlendirmektir.
Dersin İçeriği
Kültürün, antropolojinin tanımının yapılması, temel konulara girilmesi, sömürgecilik döneminin anlatılması, sosyal evrimci yaklaşımın açıklanması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kültür analizinin temel konularını bilir ve bütüncül bir bakış açısı geliştirir.
DK2
Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini bilir.
DK3
Sosyal organizasyon biçimlerini sınıflandırabilir.
DK4
Ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi ilişkilerini çözümleyebilir.
DK5
Kültürel değişme kavramını yorumlayabilir.
DK6
Din ile ilgili kurumları, işlevlerini, inanç ve ritüelleri, farklı kültürlerdeki görünümlerini karşılaştırabilir.