of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-329
Marka İletişimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Sedat Dönmez
Dersin Yardımcıları
Dönmez, Mevlüt Sedat (2019). Marka Kişiliği, Beta Yayınları.

Batı, Uğur (2015),Marka Yönetimi, Alfa Yayınları

Tosun,Nurdan Babür(2010), İletişim Temelli Marka Marka Yönetimi, Beta Basım Yayın, İstanbul. Dağıtım.
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
mevlutdonmez@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10:00 - 17:00
İş Telefonu
2462110381
Dersin Amacı
Marka iletişimine ilişkin temel kavramların ve konuların marka yonetim süreci ile bağlantili olarak öğrencilere sunulması, marka iletişim araçlarının ve kampanya süreçlerinde bu araçların secim kararlarının verilmesi
Dersin İçeriği
Konumlandırma, konumlandırma stratejileri, yeniden konumlandırma, marka kimliği, marka sembolleri, marka davranışı, marka kültürü, marka kişiliği, marka kişilik türleri, arketipler ve marka arketipleri, halkla ilişkiler, reklam, doğrudan pazarlama ve satın alma noktası iletişimi, kişisel satış ve satış geliştirme.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Teorisi Uzaktan Öğretim Uygulaması Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Marka kavramı ve markanın tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur.
DK2
Marka iletişimi stratejileri ve uygulamalarının nasıl biçimlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Temel marka stratejileri oluşturabilir.
DK4
Marka projelerini bireysel ve grup olarak sunabilir.
DK5
Markanın bileşenlerini ayırt eder.
DK6
Markalaşma araçların kullanırken rasyonel seçimler yapabilir.