of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-401
Profesyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırmaları I
3.0
0.0
0.0
3.0
8.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
umitarklan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma 14.00-15.00
İş Telefonu
2462118351
Dersin Amacı
Öğrencilerin pratikte yer alan reklam ve tanıtım uygulamalarına hazırlanmaları ve bir kampanya projesi çerçevesinde tecrübe edinmeleri temel amaçtır.
Dersin İçeriği
Proje kategorisi ve konusu; belirlenen konu doğrultusunda sorun / fırsat analizi
Araştırma (Kurum analizi; SWOT, PEST, Pazar, rekabet, risk analizleri; medyadaki durum; daha önce yapılmış olan iletişim çalışmaları; rakiplerin yapmış olduğu iletişim çalışmaları; konu ile alakalı ikincil veri araştırması)
Araştırma (Konu ile alakalı birincil veri araştırması; araştırma tekniği; araştırmanın analizi; mevcut durum tespiti)
Planlama (Hedeflerin ve amaçların belirlenmesi; konumlandırma; hedef kitlenin analizi ve hedef kitle iç görüsü)
Planlama (Mesaj stratejisi; iletişim stratejisi; kreatif strateji; proje takvimi; bütçe)
Uygulama (Medya planı)
Ölçme ve değerlendirme (Hedef kitledeki algıyı ve medyadaki yansımaları hangi araç ve tekniklerin kullanılarak ölçüleceğinin muhteviyatını barındıran bir ölçme ve değerlendirme planı)
Metin hazırlama (Proje özeti, reklam metinleri, senaryo vs projede yer alan yazılı diğer materyaller)
Tasarım (Uyguluma aşamasında belirtilen unsurlara ait görseller)
Tasarım (Uyguluma aşamasında belirtilen unsurlara ait görseller)
Tasarım (Proje kitapçığı)
Tasarım (135x190x14mm ebadındaki standart DVD kutusu cover)
Danışmana teslimat (Proje kitapçığı + Proje DVD)

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Grup Çalş. / Ödevi
Ödev
Proje Hazırlama
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bir reklam ve tanıtım kampanyasının nasıl yapılacağı hakkında pratiğe yönelik fikir edinir.
DK2
Grup çalışmalarından ötürü ekip çalışması bilincini edinir
DK3
Sorumluluk bilinci edinir
DK4
Kampanya hazırlanmasında pratiğe yönelik tasarım kabiliyeti gelişir.
DK5
Kurum analizi; SWOT, PEST, rekâbet, risk analizlerini yapabilme kabiliyeti edinir
DK6
Mesaj stratejisi, iletişim stratejisi ve kreatif strateji ortaya koyabilir.