of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-404
Kurumiçi Halkla İlişkiler
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Erdal EKE
Dersin Yardımcıları
---
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
erdaleke@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 14.00-16.00
İş Telefonu
02462110568
Dersin Amacı
Örgüt yapılarını, örgüt içi ve dışı iletişimini inceleyecek olan bu ders, kamu ve özel örgütlerin birey ve toplum yasamı içinde anlamlandırılması üzerinde de duracaktır.
Dersin İçeriği
Kurum Kavramı, Kurumsal Halkla İlişkiler Kavramı, Kurumsal İletişim Çeşitleri, Kurumsal İletişim Araçları, Kurumsal İletişimin Etkinliğinin Sağlanması, Kurumsal İletişimin Etkinliğini Azaltan Faktörler, Kurumsal İletişim ve İletişim Doyumu İlişkisi, Kurumsal Bağlılık, Kurumsal Bağlılık Süreci, Kurumsal Bağlılığın Örgütsel Çıktılarla İlişkisi, Kurumsal Bağlılığa yönelik Yaklaşımlar, Kurumsal Bağlılığı Etkileyen Faktörler, Kurumsal Bağlılığın Sonuçları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İletişim kavramının örgütsel boyutta ele alınmasına dair temel bilgileri edinir.
DK2
Sağlıklı bir örgüt içi iletişimin örgütlere sağladığı faydaları öğrenir
DK3
Örgütsel İletişimin kurumsal bağlılıkla olan yakın ilişkisine dair bilgileri elde eder.
DK4
Örgüt Kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Örgütsel İletişim Araçları hakkında bilgi sahibi olur.
DK6
Kurumsal bağlılık Süreci hakkında bilgi sahibi olur.