of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-405
Siyasal Kampanyalar
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Erdal EKE
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
E-Posta
erdaleke@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 15.00-16.00
İş Telefonu
02462110568
Dersin Amacı
Dersin amacı, siyasal kampanyaların tarihsel gelişimine, türlerine ve önemli aktörlerine dair temel bilgileri aktarmaktır. Ayrıca modern-post modern seçim kampanyaları arasındaki farklılıkları ele alınacaktır. Diğer taraftan hem ABD hem de Avrupa'daki örnek seçim kampanyalarını incelemektir.
Dersin İçeriği
Siyasal İletişim ve Siyasal Kampanyalar
Siyasal Kampanya Türleri ve Aktörleri
Siyasal Kampanyaları Etkileyen Faktörler
Siyasal Kampanyaların ABD ve Kıta Avrupası’nda Gelişimi ve Kurumsallaşması
Siyasal Kampanyaların Türkiye’de Gelişimi
Siyasal Kampanya Stratejileri ve Kampanyalarda Kullanılan İletişim Yöntem ve Araçları
Kampanya Organizasyonu
Dünyadan ve Türkiye’den Siyasal Kampanya Örnekleri

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Siyasal kampanyaların tarihsel dönüm noktalarını ve siyasal kampanya türlerini açıklar.
DK2
Siyasal kampanyalarda rol oynayan önemli aktörleri tanır.
DK3
ABD ve Kıta Avrupası’ndaki farklı siyasal kampanya uygulamalarının altında yatan nedenleri çözümler.
DK4
Modern seçim kampanyalarının özelliklerini ve unsurlarını tanımlar.
DK5
Postmodern seçim kampanyalarının getirdiği yenilikleri ve yeni mecraları tanır.